Mazeret Dilekçesi Nedir ?

Ceza veya hukuk mahkemelerinde taraf sıfatında olanların sunduğu, vekilleri-müdafiilerinin sunduğu ya da mahkemenin (hakimin) dinlenmesi gerektiğine karar verilen kişiler, hukuki durum veya olay hakkında bilgi sahibi olan kişilere tanık denir.

Mahkemece tanıklık yapmasına karar verilen kişilere bir tebligat ulaşır ve tespit edilen belirli gün ve saatte belirlenen yerde (duruşma salonu veya keşif mahali) bulunmaları gerekir. Ancak tanıklık yapacak kimseler o gün ve saatte belirlenen yerde bulunmayacak durumda ise neden bulunamadığına dair bir mazeret dilekçesi sunmalıdır.

Tanıkların o gün ve saatte tanıklık yapamayacağını bildiren dilekçeye mazeret dilekçesi denir ve işbu mazeret dilekçesi tanığa ulaşan tebligatta da belirtilen mahkemeye sunulmak üzere yazılmalıdır.

Mazereti olan ve mazeret dilekçesi sunacak olan tanık, mazeretinin ne olduğunu bu dilekçede açıkça belirtmeli ve varsa delil sunmalıdır. Örneğin; hasta ve raporlu ise raporunu mahkemeye sunmalıdır.

Hukuk mahkemesine sunulacak dilekçeler için hukuk ön büroya, ceza mahkemelerine sunulacak mahkemeler için ceza ön büroya başvurulmalı, yazılan dilekçe onaylatılmalıdır, ön büro olmayan adliyelerde ise ilgili mahkemenin kalemine sunulmalı ve mazeret dilekçesinin hakime havale edilmesi gerekmektedir.

İlgili tanık il dışında ise en yakın adliyeye giderek dilekçesini ilgili mahkemeye sevk ettirebilir.

Geçerli mazeret dilekçesi mahkemeye sunulmaz ise hak mahrumiyetine yol açılacağı ve tanığın tanıklık vasfını yerine getirmediği için para cezası ödemesine hükmedileceği unutulmamalıdır.

Mazeret dilekçesi sunulmadan duruşmada bulunmama hallerinde, mahkemenin usulüne uygun tebligatına rağmen duruşmaya gelmeme gerekçesiyle tanık hakkında zorla getirme emri veya ihzar (Ceza Mahkemesi zorla getirme emri, hukuk mahkemesi ihzar) çıkartarak kolluk kuvvetleri ile duruşmaya gelinmesini sağlayabilir.

Mahkemeye verilecek olan mazeret dilekçesinin kabul görmesi için gerçek ve kabul edilebilir bir mazeret olmasına dikkat edilmelidir. Mazereti gerekli delillerle belgelendirmek, daha güvenilirdir, özellikle sağlık sorunu veya şehir dışında olma durumlarında mahkemeye delil sunmanızı tavsiye ederiz.

Mazeret Dilekçesi Örneği

İlgili Mahkeme üst başlığa yazılmalıdır.

Örnek:

KOCAELİ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No : …………….

Tanık ( Ad- Soyad) : ……………………. ( TCKN)

Adres :

Konu : …..tarihindeki duruşmaya (veya ………..tarihindeki keşfe) tanıklığım hususundaki mazeretlerimden ibarettir.

Açıklamalar : (Burada neden mahkemenin çağrısına katılamayacağınız açıkça anlatılmalıdır. ) Örnek: Yukarıdaki esas numaralı dosyada sayın mahkemeniz tarafından tanık olarak çağrılmış bulunmaktayım. Ancak 05.09.2019 tarihinde hastanede ameliyat olacağımdan dolayı tanık olarak çağrıldığım duruşma gün ve saatinde mahkeme huzurunda hazır bulunabilmem mümkün değildir. Bu sebeple işbu dilekçeyi sunma zaruriyeti hasıl olmuştur.

Sonuç ve İstem : Mazeretimin kabulü ile tanık beyanımın bir sonraki duruşma gününe alınmasını sayın mahkemenizden talep ederim.(tarih)

Ad-Soyad

İmza

Avukat Mazeret Dilekçesi

DOSYA NO :

Yukarıda esas numarası verilen dosyanın ……..tarihli celsesinde aynı saat ve tarihte ………mahkemesinde duruşmam olması dolayısıyla, sayın mahkemenizdeki duruşmada bulunamayacağım. ( Veya diğer sebepler ne ise açıklanmalıdır) Mesleki mazeretimin kabul edilmesini saygılarımla talep ederim.(tarih)

AD-SOYAD

İMZA