Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Bu makalemizde anlaşmalı boşanma davasını incelemekteyiz. Daha önce çekişmeli boşanma davalarını, boşanmanın çekişmeli ve anlaşmalı halini kısaca özetlemiştik. Bu yazımızda ise boşanmanın anlaşma ile gerçekleştirilmesini anlatmaya çalışacağız. Daha önce incelediğimiz üzere boşanma davaları şu hallerde açılabilmektedir:

A-Çekişmeli boşanma davaları ve Özel boşanma sebepleri
1- Zina ve Çekişmeli Boşanma Davaları
2- Kötü muamele ve Çekişmeli Boşanma Davaları
3- Küçük düşürücü suç işleme ve Çekişmeli Boşanma Davaları
4-Terk ve Çekişmeli Boşanma Davaları
5- Akıl Hastalığı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
B-Çekişmeli Boşanma Davalarında Genel Boşanma Sebepleri
-Şiddetli Geçimsizlik ve Çekişmeli Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davası ise Türk Medeni Kanunu 166. maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin sarsılmasının bir çeşidi olarak ortaya çıkmaktadır. Makalemizde anlaşmalı boşanma davası hakkında gerekli bilgiler ve dilekçeyi bulabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davası TMK 166/3 hükmü gereğince en az 1 yıl sürmüş evliliklerde söz konusu olmaktadır. Boşanma için taraflardan birinin dava açması ve diğer tarafın kabulü ya da eşlerin birlikte mahkemeye başvurması gerekir. Anlaşmalı boşanmada karar verilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekmektedir. Ayrıca hakimin boşanmaya karar veresi için boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur.

Anlaşmalı boşanma için evlilik en az 1 yıl sürmelidir. Bir yıllık süre içerisinde imam nikahı, nişanlılık, sevgililik gibi süreler dahil değildir. En az 1 yıl resmi nikahlı olmak kanunun aradığı ilk şarttır.

Eşler anlaşmalı boşanma için birlikte başvuru yapmalıdır. İkinci seçenek olarak ise açılan davayı diğer eşin kabul etmesi gerekmektedir.

Eşlerin bizzat hakim huzurunda boşanmak istediklerini bildirmesi gerekmektedir. Bu hususta hem kanun hem de Yargıtay içtihatları, vekil aracılığı ile ya da yokluğunda anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmeyeceğini belirtmektedir. Dolayısıyla davada hakim tarafları bizzat dinlemektedir.

Anlaşmalı boşanma şartlarının hakim tarafından uygun bulunması gerekir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenen tüm hususların hakimin onayından geçmesi kanunun aradığı bir diğer şarttır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır? 

Anlaşmalı boşanma davasının açılması için bir anlaşmalı boşanma protokolü (anlaşma belgesi) ve dava dilekçesi gerekmektedir. Bu protokol ve dava dilekçesi ile taraflardan biri ya da taraflar birlikte davayı açabilecektir. Burada önemli olan nokta ise yukarıda anlatılan dört şarta da uygun protokolün ve dava dilekçesinin hazırlanabilmesidir. Dolayısıyla her zaman tavsiye edildiği gibi bir boşanma avukatına başvurmanız sizin için en iyi yöntem olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı boşanma davası dilekçe örneği 

Anlaşmalı boşanma için bir form mevcut değildir. Her dava kendine özgü olduğundan dolayı anlaşmalı boşanma davası dilekçesi de kendine özgü olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası dilekçe örneği aşağıdaki gibidir:

KOCAELİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

ADRES                      :

VEKİLİ                      : AV.RAHMİ ERTÜRK – AV. BÜŞRA OĞUR

ADRES                      : Karabaş Mh. Müneccim Arif sok. No:26/2 İzmit/Kocaeli

DAVALI                    :

ADRES                      :

KONU                        : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR     :

Taraflar …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten üç çocuğu bulunmaktadır. Taraflar arasında yaşanan geçimsizlik, yaşantılarını zora sokacak bir hal alarak had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale gelmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda kısaca izah olunan nedenlerden ötürü, ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

Anlaşmalı boşanma için gerekli evraklar

Yukarıda izah ettiğimiz üzere, anlaşmalı boşanma için bir anlaşma belgesi yani anlaşmalı boşanma protokolüne ihtiyacınız bulunmaktadır. Dava dilekçesi ve bu protokol ile yaptığınız başvuru sonrası mahkeme gerekli belge ve bilgileri toplayacak ve davayı yürütecektir. Anlaşmalı boşanma protokolü ise duruma göre değişiklik gösterdiğinden dolayı; bu protokolü mutlak surette bir boşanma avukatı vasıtası ile hazırlamanızı öneririz.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer

Anlaşmalı boşanma davası, çok uzun süreçlere yayılmış bir dava değildir. Tarafların birlikte başvurusu halinde genellikle aynı ay içerisinde bitmektedir. Ancak anlaşmalı boşanma davasının uzun sürmemesi için protokolün ve diğer evrakların doğru ve prosedüre uygun düzenlenmesi önem arzetmektedir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmak istiyorsanız boşanma avukatları ile iletişime geçmenizi mutlak surette tavsiye ederiz.