Ceza Yargılaması ve Ceza Davaları

Ceza yargılaması ve ceza davaları, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve bir takım özel kanunlarda yer alan yargılama ve davalardır.

Ceza davaları, bir şikayet sonucu veya resen soruşturulan bir soruşturma sonucunda savcılığın; şüpheli veya şüpheliler hakkında suç işlendiği yönünde “yeterli şüphe” olması durumunda ilgili suçlardan iddianame hazırlaması ve bu iddianame ile yargılama yapılması için açılan kamu davalarıdır. Bunun yanında;

Ceza davaları suçun niteliğine, kanunda öngörülen cezai sınırına göre Asliye Ceza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri’nde görülmektedir. Ceza davaları açılmadan önce öncelikle o il/ilçedeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından “Soruşturma” yürütülür ve bir iddianame hazırlanır. Hazırlanan iddianamenin mahkemeye sunulması ve mahkemenin kabulü ile “Kovuşturma” aşamasına geçilir.

Henüz ceza davasının açılmadığı soruşturma aşamasında soruşturma işlemlerine dair kararlar Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilir. Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından şüpheli hakkında tutuksuz yargılanma, adli kontrol veya şüphelinin tutuklanması yönünde karar verilebilir.

Gerek Soruşturma, gerek Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk ve Kovuşturma aşamalarında yargılamaların Türk Ceza Sistematiğine uygun adil bir biçimde yapılması için sürecin en başından itibaren bir Ceza Avukatı ile çalışmak kişinin lehine olacaktır.

 Bu sebeple tarafınıza yöneltilen bir suç şüphesi olduğunda Kocaeli Ceza Avukatı olarak ofisimiz Siyah Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir, hukuki destek alabilirsiniz.

Ceza Davası

 

Ceza Davaları Nasıl Açılır?

Ceza davasının nasıl açılacağı işlenen suçun niteliğine bağlıdır. Şikayete bağlı suçlar, mağdur/müşteki/suçtan zarar gören tarafından şikayet konusu edilmedikçe savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma yapılarak ceza davası açılamaz. Ancak, takibi şikayete bağlı olmayan tüm suçlar savcılık tarafından kendiliğinden soruşturularak ceza davası açılmalıdır. Bu suçlarda savcılık ihbar, şikayet veya başka bir suretle suç işlendiğini öğrenir öğrenmez kendiliğinden soruşturma yapar, şikayetçi olmasa dahi delilleri toplar.

Ceza davası, bir iddianameyle yetkili ve görevli ceza mahkemesine açılır. Savcılık, şikayete tabi suçlarda şikayet üzerine, şikayete tabi olmayan suçlarda kendiliğinden harekete geçerek suçun işlenip işlenmediğini, işlenmişse kim tarafından, hangi suçun işlendiğini araştırır. Soruşturma neticesinde toplanan delillerden bir kimse tarafından suç işlendiği kanaatine ulaşan savcılık ceza davası açmak zorundadır. Savcılık, suç işlendiği kanaatine varmışsa bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar.

İddianamede, suç teşkil eden fiil ve suçun kanun maddesi ile soruşturma neticesinde elde edilen deliller ilişkilendirilerek şüphelinin yargılanması talep edilir. İddianame düzenlenmesi, suç işlendiğine dair yeterli şüphe olduğu anlamına gelir.

Yeterli şüphe, suç şüphesi altındaki kişinin yargılama neticesinde mahkum olma ihtimalinin, beraat etme ihtimalinden yüksek olmasıdır. Savcılık ceza davası açmak için yeterli şüphe mevcut olmadığı kanaatindeyse kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı vermelidir.

Soruşturma aşamasında “şüpheli” olan kişi, ceza davası aşamasında “sanık” olarak nitelenir. Sanık hakkında ceza mahkemesinde yargılama yapılarak beraat, mahkumiyet veya başkaca bir karar verilebilecektir. Ceza avukatı da ceza davasının tüm safhalarında sanığı savunarak hukuki yardım yapar. Kocaeli Ceza Avukatı olarak cezai süreçlerin tümü için titizlikle çalışan ve profesyonel ekibimizden hukuki yardım talep edebilirsiniz.

Ceza Yargılaması ve Ceza Davalarında Avukatların Rolü

Unutmayalım ki ; Ceza davaları yargılanan kişinin doğrudan özgürlüğüne ve insan haklarına ceza hukuku kapsamında müdahale niteliğinde olacağından çok önemli bir kamu davasıdır ve her noktada dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple müşteki de olsanız sanık da olsanız bir Ceza Avukatı ile çalışmak yargılama sürecinde size büyük fayda sağlayacaktır. Nitekim beraat yahut kamu davasının düşmesi halk dilinde “aklanma” olarak algılanmaktadır. Ceza Davaları hususunda ayrıntılı bilgi almak için ofisimiz Siyah Hukuk Bürosu ile daima iletişime geçebilirsiniz.

 

Ceza Davaları