Türk hukukunda, eşler boşanma talebinde bulunduğunda boşanmanın gerçekleşmesi için iki yöntem mevcuttur. Eşler boşanmanın her hususunda anlaşmaya varırlarsa anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler. Eşlerin, boşanmanın unsurlarında anlaşamamaları veya eşlerden birinin boşanma talebine diğer eşin katılmıyor olması gibi durumlarda ise çekişmeli boşanma yoluna gidilir. Anlaşmasız yani çekişmeli boşanma davası sürecinde boşanma talebi hangi sebebe dayanır ise delilleri toplamak ve ispat etmek son derece önemlidir. Dava Aile Mahkemelerinde görülmekte, bulunulan çevrede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Yetkili mahkeme ise eşlerin son altı ayda ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesidir.

Örneğin Kocaeli’de ikamet ediyorsanız Kocaeli Aile Mahkemesine başvurmalısınız. Bu konuda Kocaeli’de bulunan uzman avukatlarımızdan danışmanlık alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Yukarıda belirtilen mahkemelere hitaben dava dilekçenizin ve eğer avukat aracılığıyla süreç yürütülecekse boşanma vekaletnamesinin sunulması gerekir. Davayı açmak için gereken harç ve masrafların Aile Mahkemesi kalemi veznesine ödenmesi ve makbuzun da dava dilekçesine ek şekilde sunulması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?


Öncelikle tarafların resmi nikahının bulunması gerekir. Eğer taraflar resmi nikahlıysa ama evliliklerinde henüz 1 yıl dolmadıysa, boşanmanın tüm hususlarında anlaşmış olsalar bile anlaşmalı boşanamayacakları için çekişmeli boşanma davası görülecektir. Türk Medeni Kanun’daki anlaşmalı boşanma dışındaki tüm sebeplere dayanılarak dava açılabilir. Çekişmeli boşanma davasında dayanabileceğiniz sebepler nedir sorusuna kısaca cevap vermek gerekirse çekişmeli boşanma sebepleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Özel boşanma sebeplerini sıralayacak olursak;

Zina Nedeniyle Boşanma: 4721 sayılı Medeni Kanunun 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden birinin zina etmesi durumunda davaya hakkı olan eş, boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminden başlayarak beş yıl içinde davayı açabilir. Belirtilen sürelerde davanın açılmaması durumunda zinaya dayalı boşanma davası açma hakkı düşer. Zina fiiline dayanılarak boşanmanın gerçekleşmesi için eşlerden birinin eşinden başka kişiyle cinsel ilişkide bulunması ve cinsel ilişkinin fiilen gerçekleşmiş olması şarttır. Zina sebebiyle boşanmak için kusur şartı da aranmaktadır. Erkek veya kadının eşi dışında birisiyle cinsel ilişkide bulunduğunu anlayabiliyorsa kusur mevcuttur.
Hayata Kast, Pek Kötü Davranış veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma: Medeni Kanun 162. Maddede düzenlenmiştir. Sayılan sebeplerin varlığı halinde davaya hakkı olan eş boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde sebebin doğumundan itibaren 5 yıl içinde davayı açabilir. Şunu belirtmek gerekir ki affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.
Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma: Kanunun 163. Maddesinde düzenlenmiş, toplumun ahlak, şeref, namus, haysiyet anlayışıyla uyumsuz bir biçimde yaşayan veya yüz kızartıcı suç işleyen eşe karşı haklı boşanma sebebidir. Eşlerden biri küçük düşürücü suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürerse bu nedenlerle diğer eşin onunla yaşaması kendisinden beklenemez bir hal yaratırsa dava hakkı olan eş bu hakkını her zaman kullanabilir.
Terk Nedeniyle Boşanma: İlgili Kanunun 164. Maddesinde düzenlenmiştir. Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine yerine getirmemek için veya haklı bir neden olmaksızın evi terk ederse ve bu ayrılık en az altı ay sürüp hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmışsa terk edilen eş boşanma davası açabilir. İhtar en erken terk etmenin üzerinden dört ay geçtiğinde gönderilebilir ve ihtardan sonra iki ay süresince evi terk eden eş geri dönmemelidir.
Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma: Türk Medeni Kanunun 165. Maddesinde düzenlenen durumda eşlerden birinin mevcut akıl hastalığı diğer eşin ortak hayatı çekilmez hale getirmesi ve akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmaması durumlarında eşin dava hakkı vardır. Evlenmeden önceki akıl hastalığı boşanma nedeni değildir. Bu dava için zamanaşımı söz konusu değildir.

Boşanmanın özel sebepleri yukarıda kısaca anlatıldığı gibidir. Genel sebepleri ise anlaşmalı boşanma ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Kanunun 166. Maddesinde düzenlenen geçimsizlik hali şiddetli ve ciddi  boyutlarda olmalıdır. Salt geçimsizlik hali yeterli olmayıp bu durumun ortak hayatı çekilmez hale getirmesi gerekmektedir. Son olarak davayı aşan eş, diğer eşe göre daha az kusurlu olmalıdır. Tüm bu şartlar sağlanıyorsa kişi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle de çekişmeli boşanma davası açabilir.

Dava Dilekçesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?


Boşanma davası açmak için atacağınız ilk adım olan dilekçe hususunda son derece dikkatli davranılmalıdır. Boşanmak isteyen eşin, evliliği sonlandırmak istemesine neden olacak durumları açık bir şekilde anlatması ve diğer eşten neler beklediğini belirtmesi gerekir. Boşanma nedeninizi delillerle desteklemek çok önemlidir, eğer diğer eş boşanma isteğini kabul etmiyor ve ısrarcı davranıyorsa mutlaka bu durum belirtilmelidir. Davanın sonraki aşamaları için basamak oluşturacak olan dilekçe hazırlanmasında uzman boşanma avukatlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Bakınız : Medeni hukuk