Ceza hukuku kapsamında önemli hususlardan biri olan infazın ertelenmesi ile ilgili birçok farklı detay ve tanıtımı sizler için derledik !

İNFAZIN ERTELENMESİ NEDİR ?

Kesinleşmiş bir cezanın yahut daha açık bir şekilde kesinleşmiş bir hapis cezasının, belirli şartların bir arada bulunması koşuluyla en fazla 1 yıl ve en çok 2 defa kullanılabilir bir erteleme şeklidir. Unutmamak gerekir ki; infazın ertelenmesi ceza almamak yahut cezanın çekilmemesi kurumu değildir. İnfaz erteleme yalnızca uygulanacak olan infazın ileri bir tarihe ertelenmesidir.

İNFAZIN ERTELENME ŞARTLARI NELERDİR?

İnfazın ertelenme şartları nelerdir ?‘ sorusu kapsamında ortaya çıkan yanıtlar etrafında gelişen durumların her birinin kendi içerisinde farklı bir yapıya sahip olduğu hayli önemli bir noktadır. İnfazın ertelenmesi ile sonuçlanan durumları şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Akıl Hastalığı Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi : Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Hastenede geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır (5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/1)
  • Diğer Hastalıklar Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi :  Akıl hastalığı dışında diğer hastalıkları olan hükümlü hakkındaki hapis cezasının infazı, hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa cezanın infazı iyileşinceye kadar geri bırakılır (5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/2)
  • Ağır Hastalık ve Engellilik Sebebiyle İnfazın Ertelenmesi : Hükümlünün hayatı için risk teşkil etmese bile; maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri bırakılabilir (5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/6)
  • Gebelik ve Doğum Nedeniyle İnfazın Ertelenmesi : Hapis cezasının infazı, hamile olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur (5275 Sayılı İnfaz Kanunu m.16/4)
  • Hükümlünün Kişisel İstemiyle İnfazın Ertelenmesi : Hükümlü, kişisel bazı nedenlerle de infazın ertelenmesi talebinde bulunabilir. Kanun, bu konuda açık hüküm düzenlememiş olup; herhangi bir kişisel nedenin yeterli olacağı kanaatini infaz hakimliklerine/savcılıklarına bırakmıştır.
  • İnfazın Ertelenmesi İçin Ceza Süresi Şartı : Suçun kasten veya taksirle işlenmesine göre değişmektedir. Kanuna göre, kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıl veya altındaki hapis cezalarının infazı ertelenebilir.

Görüldüğü üzere ceza hukukunda infazın ertelenmesi kapsamında birçok farklı şart gündemde olup, ilk paragraflarda da ifade edildiği gibi her bir şartın kendi içerisinde dinamikleri mevcuttur. Bu nedenle, infazın ertelenmesi kapsamında yer alan davalarınızla ilgili alanında uzman ceza avukatı arkadaşlarımızla iletişime geçmeniz, sağlıklı bir hukuki süreç yürütmenizi sağlayacaktır.

Ne Kadar Süreyle İnfazın Ertelenmesi Mümkündür?

Hükümlü, sadece 2 kez kişisel nedenlerle infazın ertelenmesi başvurusu yapma hakkına sahiptir. İnfazın ertelenmesi, her başvuru için en fazla 1 yıl olmak üzere, toplam 2 yıllık bir süre için mümkündür (md. 17/2). Hükümlü ilk başvurusunda en fazla 1 yıllık bir süre için infazın ertelenmesi talebinde bulunabilir.

İnfazın ertelenmesinin kanuna göre mümkün olmadığı haller şu şekilde sıralanabilir;

  • Örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlardan hükümlü olanlar. (Siyasi suçlar dahil)
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlü olanlar.
  • Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler.
  • Disiplin veya tazyik hapsi nedeniyle hükümlü olanlar.

İnfazın ertelenmesi için daha ayrıntılı bilgi için tarafımızla irtibata geçebilir, ceza avukatı olarak hizmet veren ekip arkadaşlarımızdan destek alabilirsiniz !