Reddi miras davası, makalemizin geri kalanında ayrıntılı olarak incelediğimiz üzere; esasında sulh hukuk mahkemesine verilen bir irade beyanıdır. Doğru bir deyişle, reddi miras davası mirası reddedecek kişinin ikametinde bulunan sulh hukuk mahkemesine bir dava açması ve işbu dava ile birlikte kendi payına düşen mirasın alacak ve borçlarını reddetmesidir. İki türlü mirasın reddi şekli olduğundan dolayı, reddi miras davası sürecini mutlaka miras hukuku alanında uzman avukatlar tarafından yönetmenizi tavsiye ederiz.

Reddi Miras Nedir ?

Reddi miras ya da kanuni tanımındaki ismiyle mirasın reddi, yasal mirasçıların yahut atanan mirasçıların bir takım sebepler göstererek, kendilerine kalan mirası tüm borç ve alacakları ile birlikte miras haklarını reddetmesidir. Normal şartlar altında Türk Medeni Kanunu uyarınca (TMK 599) mirasta yer alan hak ve borçlar, mirasçılara derhal geçer yani mirasın mirasçılara intikali kanunen derhal olacaktır. Mirasın intikali ile birlikte mirasçılar mirası reddetme hakkına sahip olacaktırlar. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere miras hakkı ortaya çıkmadan diğer bir deyişle miras bırakan ölmeden mirasın reddi gibi bir süreç başlamayacaktır. Mirasın reddi Türk Medeni Kanunu 605 ve 618 maddeler arasında düzenlenmiştir. Kanuni hükümler uyarınca mirasçılar mirasın hükmen reddi ve mirasın gerçek reddi olmak üzere iki şekilde mirası reddedebilirler.

Reddi Miras Davası

Reddi miras davası, ikametinizin bulunduğu sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe ve ekleri ile birlikte başvurmanız ile birlikte açılmaktadır. Başvuru sonrasında dilekçeniz ve dosyanız mahkemenin esasına kaydedilir ve size tevzi sonrası dava esas numarası verilir. Tarafınıza verilen esas numara ile dosya takibinizi yapabilirsiniz. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere, mirasın reddi süreci süreye tabii olması ve prosedür işlemlerin yoğunluğundan dolayı mutlaka miras hukuku alanında uzman avukatlar tarafından yönetilmesi gereken bir süreçtir.

Siyah Hukuk Bürosu başta Kocaeli hukuk büroları olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde etkin ve kaliteli bir hizmet sunmakta olup mirasın reddi konusunda ise daha önceki tecrübelerimiz, emsal nitelikteki dosyalarımız ve miras hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlarımız ile mirasın reddi sürecini en etkin ve en sancısız şekilde yönetmekte ve size hizmet vermekteyiz.

Reddi Miras Süreci

Mirasın reddi konusunda Türk Medeni Kanunu üç aylık hak düşürücü süre öngörmüştür. Buna göre murisin ölümünden veya mirasçının mirasçılık hakkı olduğunu öğrenmesinden itibaren üç aylık hak düşürücü süre içerisinde mirasın reddi talebinde bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu süre içerisinde mirasın reddi yönünde irade beyanını açıklamayan mirasçı aksini ispat etmedikçe mirası reddedemez.

Yukarıda anlatılan reddin yanında bir diğer süre ise resmi defterin tutulduğu hallerdedir. Resmi defter tutulmuş ise mirasın reddi süresi TMK 626 maddesi uyarınca bir aydır. Buna göre defter incelemesinin bittiğini öğrenen mirasçı bir ay içerisinde mirası reddettiğini beyan etmelidir. Ancak gerekli hallerde hakim ek süre verebilir (TMK. 626).

Reddi Miras Nasıl Yapılır ?

Reddi miras için öncelikli olarak miras hakkınızın olduğunu öğrendiğiniz andan itibaren , miras hukuku alanında uzman bir avukata başvurmanızı tavsiye ederiz.

Reddi miras için iki türlü olasılık mevcuttur. Buna göre “mirası reddetmek istiyorum” ya da “miras olarak ne kaldı?” diyebilirsiniz.

Mirası her şart altında reddetmek istiyorum diyorsanız konu ile ilgili süresi içerisinde ikametinizdeki sulh hukuk mahkemesine bu yönde iradenizi ve varsa delillerinizi içeren bir irade beyanı ile başvuru yapmanız ve dosyanızın takibini yapmanız gerekmektedir.

Miras olarak ne kaldı bilmiyorum diyorsanız, öncelikli olarak miras mallarını tespit ettirmeniz ve bunun akabinde mirasın reddini istiyorsanız süresi içinde irade beyanınızı açıklamanız gerekmektedir.

Reddi Miras İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Reddi miras için kanunda sıralanmış gerekli belgeler olmamakla birlikte, pratikte mahkemece bir takım evraklar talep edilmektedir. Buna göre;

Reddi Miras davası dilekçesi

Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı

Atanmış mirasçı iseniz atandığınıza dair delilleriniz

Ölüm belgesi

Mirası reddetmenize delil gösterebileceğiniz evraklar (borç belgesi, icra takipleri gibi)

Yukarıda evraklar ile birlikte öncelikle miras hukuku alanında uzman bir avukata danışmanızı ve yine miras hukuku alanında uzman bir avukat ile bu süreci takip etmenizi öneririz.