….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

…… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE/BAŞKANLIĞI’NA

MÜŞTEKİ/KATILAN : AD SOYAD  (TC:……..)

ADRES :

ŞÜPHELİ/LER -SANIK/LAR : AD SOYAD  (TC:……..)

ADRES :

KONU : Şikayetten vazgeçme hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda soruşturma/dosya numarası yazılı dosya kapsamında, her ne kadar …… tarihinde şikayetçi olmuşsam da; şikayetimden vazgeçiyorum. Sayın savcılık/mahkeme tarafından, ceza davasında şikayetten vazgeçme talebimizin kabulü ile dosya kapsamında takipsizlik/düşme kararı verilmesini arz ederim. TARİH

AD SOYAD

Şikayetten Vazgeçme Nedir ?

Şikayet başvurusu, kolluk, savcılık ve mahkeme gibi yargı organları ile kaymakamlık veya valilik gibi idari organlara yapılabilir (CMK md. 158/1-2).

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda şikayetten vazgeçmenin ne şekilde yapılacağı ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Şikayetten açıkça vazgeçme Cumhuriyet savcılığı ve mahkeme veya hakim gibi yargı organları huzurunda olabileceği gibi, zabıta makamları veya noter gibi makamlar huzurunda da olabilir. Burda önemli olan nokta, şikayetten vazgeçme hakkını kullanan müşteki beyanının ispatlanmasıdır. Kanunun aradığı husus, şikayetten vazgeçme iradesinin şüpheye yer vermeyecek bir şekilde ispatlanmasıdır (Yargıtay CGK Kararı – 2014/206 K.).

Sanık Şikayetten Vazgeçmek Beyanını Kabul Etmek Zorunda Mıdır ?

Şikayetten vazgeçme, sanık tarafından kabul edilirse ceza davası hakkında ‘düşme kararı’ verilir. Ancak, sanık şikayetten vazgeçme beyanını kabul etmek zorunda değildir. Sanık ceza davasının düşmesi yerine, yargılamaya devam edilerek dava sonunda kendisi hakkında ‘beraat kararı’ verilmesini talep edebilir.

Bu durumda, müşteki şikayetten vazgeçse bile, ceza davası hakkında düşme kararı verilemez. Yargılamaya devam edilir, dava sonunda sanık hakkında şartları oluşmuşsa beraat kararı verilir. Yargılama neticesinde beraat kararı değil de mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği anlaşılırsa, sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmez, mahkumiyet yerine şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilir.