Trafik Cezalarına İtiraz Edilir Mi?

Trafik cezaları her sene zamlanmakla beraber sürücülere ciddi bir maddi kayıp yaratabilmektedir. Sürücüler, bazen dikkatsizlik sebebiyle bazen de aceleci davranmaları sebebiyle çeşitli trafik cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Şayet yemiş olduğunuz trafik cezasını hak ettiğinizi düşünüyorsanız bir sorun yok. Ancak yemiş olduğunuz trafik cezasının haksız yere yazılmış olduğunu düşünüyorsanız yasalar sürücüler için bu cezaya itiraz hakkı tanımış durumda. Örneğin kırmızı ışıkta geçmeniz sebebiyle, hız sınırını aşarak radara yakalanmanız ya da yanlış pseark sebebiyle bir trafik cezası yediniz ve bu şekilde bir ihlal yapmadığınızı düşünüyorsunuz. Bunun için bu cezaya itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Peki, trafik cezasına nasıl itiraz edilir?

Trafik Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Öncelikle adınıza kesilmiş olan trafik cezaları 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmelidir. Aksi takdirde kesilmiş olan trafik cezasına itiraz hakkınız doğmaktadır ve bu cezaya Sulh Ceza Mahkemesi aracılığıyla itiraz edebilirsiniz. Karayolları Trafik Kanunu, polisin sizi durdurarak yüz yüze yazmış olduğu cezalarda 15 gün itiraz süreniz bulunmaktadır. 15 gün itiraz süresi yüz yüze yazılmış olan cezalarda, cezanın yazıldığı andan itibaren, plakaya yazılması durumunda ise tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Plakaya yazılmış olan cezalarda, ceza ruhsatınızda yazan adresinize gönderilmektedir. İkamet adresinize PTT vasıtası ile gönderilen ceza, siz evde bulunmuyorsanız postacı kapınıza not bırakmakta ve cezanızı muhtarlığa teslim etmektedir. Tebliğ tarihi bu andan itibaren başlamaktadır. Şayet, yemiş olduğunuz trafik cezası eski adresinize gönderilmiş ise, bu sistemin suçu değildir. Sistemde kayıtlı adresinizi değiştirmediğiniz için sizin suçunuzdur.

Trafik Cezaları Tebliğ Süresi

Yargıtay trafik ceza tutanaklarının 10 gün içinde tebliğ edilmemesi halinde açılacak davalarda idareden yana karar aldı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Trafik Cezaları’nın 10 gün içinde tebliğ edilmemesi halinde geçersiz olacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu. Daire tebligata ilişkin süre sınırlamasının sadece idariyi bağladığını trafik cezasının tahsilinde etkili olmadığına hükmetti. Tebliğ süresi hususunda açık bir düzenleme mevcut değildir ve Yargıtay/İstinaf görüş değişikliğine gidebilmektedir. Dolayısıyla tebliğ tarihi hususunda güncel ve kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Trafik Cezalarına İtirazda Usul

Trafik cezalarına itiraz işlemleri trafik mahkemelerince yapılmaktadır. Ancak neredeyse çoğu ilimizde trafik mahkemeleri bulunmaz. Bu sebepten dolayı cezalara itiraz Sulh Ceza Mahkemesine yapılmaktadır. Aşağıda saymış olduğumuz evraklar ile Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunarak yemiş olduğunuz cezanın haksız olduğunu bildirebilir ve duruma itiraz edebilirsiniz.

Dava dilekçesi

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Fotokopisi

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının Fotokopisi

Ruhsat Fotokopisi

Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

Yukarıda vermiş olduğumuz belgeleri, Sulh Ceza Mahkemesinin kalemine, trafik cezasının ve tebligat kâğıdının aslının sizde kalacak şekilde teslim etmelisiniz. Daha sonra herhangi bir duruşmaya gerek duyulmadan, dilekçede yazmış olduklarınıza istinaden karar verilmektedir. Mahkeme sonucu tebligat ile adresinize gönderilecektir. Mahkemenin davayı karara bağlama süresi, mahkemenin yoğunluk durumuna göre değişmektedir. Bu süre 2 ile 3 aya kadar uzayabilmektedir. İtiraz hakkınızı sadece haklı olduğunuzu düşündüğünüz cezalar için kullanmanız, mahkemelerin iş yükünü hafifletecektir.

Dilekçe örneği:

……..SULH CEZA MAHKEMESİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../…/20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:İstanbul)Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..Amirliği’nin …. Tarih ….. Seri,….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

SEBEPLERİNİZİ VE KANUNİ HÜKÜMLERİ YAZACAKSINIZ.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../20..

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, …… Amirliği’nin …. Tarih ….seri,… Sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ….. Plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3- Nüfus cüzdanı sureti.