Hemen Göz Atın !

Öncelikli olarak Medeni Hukuk kapsamında değerlendirilen bu konu kapsamında en sık gündeme gelen ‘İstinaf dilekçesi nedir ?’, ‘Süre tutum dilekçesi nedir ?’ ve ‘Süre tutum dilekçesi ne işe yarar ?’ sorularının yanıtlarından bahsetmek gerekir.

İstinaf Dilekçesi Nedir ?

İstinaf dilekçesi, istinaf mahkemelerine yani bölge adliye mahkemesi yahut bölge idare mahkemesine gönderilmek üzere dava dosyasının incelendiği yerel mahkemeye verilecek bir dilekçedir.

Süre tutum dilekçesi ise ceza mahkemelerinde tefhimle birlikte başlayan sürelerin tarafınız lehine durdurulması şeklinde tanımlanabilir. Şöyle ki; son celse karar yüzünüze okundu ise (tefhim edildiyse), ve süre eğer tefhimle başlamışsa, istinaf için kısa süreler söz konusu olduğundan ve gerekçeli kararlar, çoğu zaman bu süreler içerisinde yazılamadığından, kararı istinaf etmek isteyen taraf, gerekçeyi bilmediğinden dolayı istinaf gerekçelerini de yazamamaktadır.

Kısa istinaf dilekçesine, bu tür durumlarda, istinaf süresini kesmek için ihtiyaç duyulmaktadır. Uygulamada buna “Süre tutum dilekçesi” de denilmektedir. İşbu dilekçe ile tarafınızca istinafa başvurulacağı mahkemeye bildirilmiş ve istinaf süreniz ise durdurulmuş olacaktır.

….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE ……………

…. MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 20../…. E.    

İSTİNAF EDEN :

KARŞI TARAF :

KONUSU : Süre tutum dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP        

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyası kapsamında ……………….şeklinde karar verilmişse de; ilgili karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.

Gereğini vekalaten saygılarımla arz ederim. ../…/.20..

İstinaf eden taraf